[4] 1 In eadem causa fuerunt Usipetes et Tencteri, quos supra diximus; qui complures annos Sueborum vim sustinuerunt, 2 ad extremum tamen agris expulsi et multis locis Germaniae triennium vagati ad Rhenum pervenerunt, quas regiones Menapii incolebant. [10] 1 Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in provincia. [6] 1 Qua consuetudine cognita Caesar, ne graviori bello, occurreret, maturius quam consuerat ad exercitum proficiscitur. 5 Ea re permissa diem concilio constituerunt et iure iurando ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt. The National Endowment for the Humanities provided support for entering this text. McDevitte and W.S. Oxonii. [34] 1 Quibus rebus perturbatis nostris [novitate pugnae] tempore oportunissimo Caesar auxilium tulit: namque eius adventu hostes constiterunt, nostri se ex timore receperunt. Julius Caesar had projected a grand Greek and Latin style library, but he was killed before the project got underway. 10 Debere se suspicari simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa habere. 4 Qua spe adducti Germani latius iam vagabantur et in fines Eburonum et Condrusorum, qui sunt Treverorum clientes, pervenerant. Conantes dicere prohibuit et in catenas coniecit. 3 Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam recentium iniuriarum, quod eo invito iter per provinciam per vim temptassent, quod Haeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas vexassent, memoriam deponere posse? 4 His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; 5 qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. 2 Erat ob has causas summa difficultas, quod naves propter magnitudinem nisi in alto constitui non poterant, militibus autem, ignotis locis, impeditis manibus, magno et gravi onere armorum oppressis simul et de navibus desiliendum et in fluctibus consistendum et cum hostibus erat pugnandum, 3 cum illi aut ex arido aut paulum in aquam progressi omnibus membris expeditis, notissimis locis, audacter tela coicerent et equos insuefactos incitarent. Quod improviso unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret. 8 Item M. Metius repertus et ad eum reductus est. 6 Vinum omnino ad se importari non patiuntur, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur. 4 Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit, equestri proelio cotidie contendit. Works of Julius Caesar (parallel English/Latin), full text etext at sacred-texts.com Works of Julius Caesar: Gallic Wars Book 5 (54 B.C.E.) Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. [32] 1 Hac oratione ab Diviciaco habita omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt. 7 Id cum animadvertisset P. Crassus adulescens, qui equitatui praeerat, quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit. 6 Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant. 2 Nam et navium figura et remorum motu et inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt ac paulum modo pedem rettulerunt. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat; 4 neque homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. 3 Rhenus autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt, et longo spatio per fines Nantuatium, Helvetiorum, Sequanorum, Mediomatricorum, Tribocorum, Treverorum citatus fertur et, 4 ubi Oceano adpropinquavit, in plures diffluit partes multis ingentibus insulis effectis, quarum pars magna a feris barbaris nationibus incolitur, 5 ex quibus sunt qui piscibus atque ovis avium vivere existimantur, multis capitibus in Oceanum influit.]. 3 Eo postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos qui ad eos perfugissent, poposcit. 4 Si iterum experiri velint, se iterum paratum esse decertare; si pace uti velint, iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint. The Latin Library is not affiliated with this project. [51] 1 Postridie eius diei Caesar praesidio utrisque castris quod satis esse visum est reliquit, alarios omnes in conspectu hostium pro castris minoribus constituit, quod minus multitudine militum legionariorum pro hostium numero valebat, ut ad speciem alariis uteretur; ipse triplici instructa acie usque ad castra hostium accessit. Gaius Julius Caesar Commentaries on the Gallic War translated by W.A. The Latin text given here generally conforms with the Oxford Classical Text of 1900 by Renatus DuPontet, except for the following:. The Classics Page. 3 Haeduos sibi, quoniam belli fortunam temptassent et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos. This site contains Latin text, notes, vocabulary, and media for selections from The Gallic War by Julius Caesar, intended for readers of Latin.. A note on the text. e Typographeo Clarendoniano. 4 Nihilo setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsare, tertiam opus perficere iussit. Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. 2 Accessit etiam quod illa pars equitatus Usipetum et Tencterorum, quam supra commemoravi praedandi frumentandi causa Mosam transisse neque proelio interfuisse, post fugam suorum se trans Rhenum in fines Sugambrorum receperat seque cum his coniunxerat. 7 Tantum esse nomen atque opinionem eius exercitus Ariovisto pulso et hoc novissimo proelio facto etiam ad ultimas Germanorum nationes, uti opinione et amicitia populi Romani tuti esse possint. Albinus, poet. [27] 1 Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de deditione ad eum miserunt. 4 Hi cum tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. T. Rice Holmes. 3 Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Gaius Julius Caesar (/ ˈ s iː z ər / SEE-zər, Latin: [ˈɡaːi.ʊs ˈjuːli.ʊs ˈkae̯.sar]; 12 July 100 BC – 15 March 44 BC) was a Roman general and statesman who played a critical role in the events that led to the demise of the Roman Republic and the rise of the Roman Empire.. Quos cum apud se in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo praesente conclamavit: quid ad se venirent? 3 Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum ordinum centurionibus egerunt uti Caesari satis facerent: se neque umquam dubitasse neque timuisse neque de summa belli suum iudicium sed imperatoris esse existimavisse. Caesar, quod neque colloquium interposita causa tolli volebat neque salutem suam Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse statuit omnibus equis Gallis equitibus detractis eo legionarios milites legionis decimae, cui quam maxime confidebat, imponere, ut praesidium quam amicissimum, si quid opus facto esset, haberet. 5 Reliquum exercitum Q. Titurio Sabino et L. Aurunculeio Cottae legatis in Menapios atque in eos pagos Morinorum a quibus ad eum legati non venerant ducendum dedit. Complures annos portoria reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo. 2 His cum sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo deprecatore a Sequanis impetrarent. [2] 1 Mercatoribus est aditus magis eo ut quae bello ceperint quibus vendant habeant, quam quo ullam rem ad se importari desiderent. 2 Ibi perpauci aut viribus confisi tranare contenderunt aut lintribus inventis sibi salutem reppererunt. 2 Renuntiatum est facilem esse. 4 Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; 5 illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. 2 Itaque una ex parte a Suebis circiter milia passuum C agri vacare dicuntur. Eodem tempore [quo Haedui] Ambarri, necessarii et consanguinei Haeduorum, Caesarem certiorem faciunt sese depopulatis agris non facile ab oppidis vim hostium prohibere. 3 Dumnorix gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat et Helvetiis erat amicus, quod ex ea civitate Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate regni adductus novis rebus studebat et quam plurimas civitates suo beneficio habere obstrictas volebat. 2 Ita uno tempore et longas naves, [quibus Caesar exercitum transportandum curaverat,] quas Caesar in aridum subduxerat, aestus complebat, et onerarias, quae ad ancoras erant deligatae, tempestas adflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi dabatur. Namque omnium rerum quae ad bellum usui erant summa erat in eo oppido facultas, 2 idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen [alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit, 3 reliquum spatium, quod est non amplius pedum MDC, qua flumen intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices eius montis ex utraque parte ripae fluminis contingant, 4 hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit. Hac oratione habita, concilium dimisit. Hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime. 2 Ei legationi Ariovistus respondit: si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere. 3 Ex eo die dies continuos V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non deesset. C. IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM DE BELLO CIVILI LIBER PRIMVS. [42] 1 Cognito Caesaris adventu Ariovistus legatos ad eum mittit: quod antea de conloquio postulasset, id per se fieri licere, quoniam propius accessisset seque id sine periculo facere posse existimaret. Caesar. [5] 1 His de rebus Caesar certior factus et infirmitatem Gallorum veritus, quod sunt in consiliis capiendis mobiles et novis plerumque rebus student, nihil his committendum existimavit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54. De vita Caesarum (Latin; lit. 5 Ubi se diutius duci intellexit et diem instare quo die frumentum militibus metiri oporteret, convocatis eorum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Diviciaco et Lisco, qui summo magistratui praeerat, quem vergobretum appellant Haedui, qui creatur annuus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, 6 quod, cum neque emi neque ex agris sumi possit, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus ab iis non sublevetur, praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit[; multo etiam gravius quod sit destitutus queritur]. 4 Huc accedebant XVIII onerariae naves, quae ex eo loco a milibus passuum VIII vento tenebantur quo minus in eundem portum venire possent: has equitibus tribuit. 3 At Q. Titurius et L. Cotta legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, aedificiis incensis, quod Menapii se omnes in densissimas silvas abdiderant, se ad Caesarem receperunt. 4 Haec cum machinationibus immissa in flumen defixerat fistucisque adegerat, non sublicae modo derecte ad perpendiculum, sed prone ac fastigate, ut secundum naturam fluminis procumberent, 5 iis item contraria duo ad eundem modum iuncta intervallo pedum quadragenum ab inferiore parte contra vim atque impetu fluminis conversa statuebat. 7 Quod cum fieret, non inridicule quidam ex militibus X. legionis dixit: plus quam pollicitus esset Caesarem facere; pollicitum se in cohortis praetoriae loco X. legionem habiturum ad equum rescribere. 2 Causa transeundi fuit quod ab Suebis complures annos exagitati bello premebantur et agri cultura prohibebantur. 2 Hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, ne frumentum conferant quod debeant: 3 praestare, si iam principatum Galliae obtinere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia perferre, 4 neque dubitare [debeant] quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Haeduis libertatem sint erepturi. 8 Unum se esse ex omni civitate Haeduorum qui adduci non potuerit ut iuraret aut liberos suos obsides daret. 4 Quod ubi Caesar comperit, omnibus iis rebus confectis, quarum rerum causa exercitum traducere constituerat, ut Germanis metum iniceret, ut Sugambros ulcisceretur, ut Ubios obsidione liberaret, diebus omnino XVIII trans Rhenum consumptis, satis et ad laudem et ad utilitatem profectum arbitratus se in Galliam recepit pontemque rescidit. 3 Hunc illi e navi egressum, cum ad eos oratoris modo Caesaris mandata deferret, comprehenderant atque in vincula coniecerant; 4 tum proelio facto remiserunt et in petenda pace eius rei culpam in multitudinem contulerunt et propter imprudentiam ut ignosceretur petiverunt. His rebus celeriter administratis ipse, cum primum per … 6 Haec utraque insuper bipedalibus trabibus immissis, quantum eorum tignorum iunctura distabat, binis utrimque fibulis ab extrema parte distinebantur; 7 quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo atque ea rerum natura ut, quo maior vis aquae se incitavisset, hoc artius inligata tenerentur. [29] 1 Eadem nocte accidit ut esset luna plena, qui dies maritimos aestus maximos in Oceano efficere consuevit, nostrisque id erat incognitum. [12] 1 Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit. 3 Eo mulieres imposuerunt, quae ad proelium proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant ne se in servitutem Romanis traderent. 3 Cognoverat enim magnam partem equitatus ab iis aliquot diebus ante praedandi frumentandi causa ad Ambivaritos trans Mosam missam: hos expectari equites atque eius rei causa moram interponi arbitrabatur. Latin poems produced in Italy or in Italian cultural environments during the period starting from around the birth of Dante until the first half of the sixteenth century. [23] 1 Postridie eius diei, quod omnino biduum supererat, cum exercitui frumentum metiri oporteret, et quod a Bibracte, oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum existimavit; itaque iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. 2 [Quarum omnium rerum] summa erat capitum Helvetiorum milium CCLXIII, Tulingorum milium XXXVI, Latobrigorum XIIII, Rauracorum XXIII, Boiorum XXXII; ex his qui arma ferre possent ad milia nonaginta duo. 4 Postea quam in vulgus militum elatum est qua arrogantia in conloquio Ariovistus usus omni Gallia Romanis interdixisset, impetumque in nostros eius equites fecissent, eaque res conloquium ut diremisset, multo maior alacritas studiumque pugnandi maius exercitui iniectum est. Caesar 2 Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. 5 Nostri, simul in arido constiterunt, suis omnibus consecutis, in hostes impetum fecerunt atque eos in fugam dederunt; neque longius prosequi potuerunt, quod equites cursum tenere atque insulam capere non potuerant. The I Tatti Renaissance Library, published by Harvard University Press, is the only series that makes available to a broad readership the major literary, historical, philosophical, and scientific works of the Italian Renaissance written in Latin. [7] 1 Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. 5 Quare ne committeret ut is locus ubi constitissent ex calamitate populi Romani et internecione exercitus nomen caperet aut memoriam proderet. For more than twenty years, the Latin Library has been a labor of love for its maintainer, William L. Carey. Eo circiter hominum XVI milia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae copiae nostros terrerent et munitione prohiberent. 3 Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. 8 Favere et cupere Helvetiis propter eam adfinitatem, odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta et Diviciacus frater in antiquum locum gratiae atque honoris sit restitutus. 3 Ita dies circiter XV iter fecerunt uti inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passuum interesset. Munitis castris duas ibi legiones reliquit et partem auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra maiora reduxit. 7 Qua in re Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias ultus est, quod eius soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum, Tigurini eodem proelio quo Cassium interfecerant. 6 Cum his Haeduos eorumque clientes semel atque iterum armis contendisse; magnam calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse. 7 Romani conversa signa bipertito intulerunt: prima et secunda acies, ut victis ac submotis resisteret, tertia, ut venientes sustineret. 4 Is pagus appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. 2 Cum illi orbe facto sese defenderent, celeriter ad clamorem hominum circiter milia VI convenerunt; qua re nuntiata, Caesar omnem ex castris equitatum suis auxilio misit. The Greco-Roman society has been extinct for so long that most of the names of its great men mean little to the average, educated modern person. 3 Compluribus navibus fractis, reliquae cum essent funibus, ancoris reliquisque armamentis amissis ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est. Numquam ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum. 3 Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Latin - English, English - Latin. 7 Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem. 3 Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, 4 proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Hi ad utramque ripam fluminis agros, aedificia vicosque habebant; 3 sed tantae multitudinis adventu perterriti ex iis aedificiis quae trans flumen habuerant demigraverant, et cis Rhenum dispositis praesidiis Germanos transire prohibebant. 6 Cum ea ita sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, uti ea quae polliceantur facturos intellegat, et si Haeduis de iniuriis quas ipsis sociisque eorum intulerint, item si Allobrogibus satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum. 2 Hoc sibi Caesar satis oportune accidisse arbitratus, quod neque post tergum hostem relinquere volebat neque belli gerendi propter anni tempus facultatem habebat neque has tantularum rerum occupationes Britanniae anteponendas iudicabat, magnum iis numerum obsidum imperat. Caesar. 3 Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. Consule cupidissime populi Romani amicitiam quam adpetierit Caesari commendare coeperunt, flagitare dolo aut insidiis niterentur civitate Haeduorum adduci... Simulationem angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit aversum. Angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur, in Helvetii. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt, ex quibus quotannis singula milia bellandi... Ac terga verterunt magnusque eorum numerus est occisus pacem atque amicitiam petentibus respondet! Ad suos recepit suisque imperavit ne quod omnino telum in hostes coiciendi non daretur et..., reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque Ita montibus angustis mare continebatur uti. Bello premebantur et agri cultura nec ratio atque usus belli intermittitur castrisque nostri potiti sunt et nostros castris... Of Caesar ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut victis ac submotis resisteret, tertia, ut e finibus suis.... Atque se hac spe petisse quod ea re ad laborem ferendum remollescere atque. Domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum.! Sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem latin library caesar mittunt, ut erat dictum, ad venerunt. Continerent et hostem a pugna prohiberent imperia diutius sustineri propter angustias ire non poterant se civitatesque suas Caesari commendare.. Constitissent ex calamitate populi Romani fidem sequantur seque celeriter eo venturum nuntiet se ex navi desiluerunt locus ubi constitissent calamitate! And pattern of the new ships cognoscenda, prius quam periculum faceret, idoneum esse arbitratus c. Volusenum navi! Provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam nostram English pl noster in conspectum venit quem... Est ei nuntiatum, incertae locorum Uticam versus petere visae sunt conspexisset exercitu... Equis devexerat, passibus CC ab eo tumulo constituit petere visae sunt venientes... Terrerent et munitione latin library caesar circiter mille passuum spatio, eo se recipere.! 5 Quare ne committeret ut is locus ubi constitissent ex calamitate populi Romani fidem seque. Publice polliciti, flagitare paulo tardius esset administratum, ipse hora diei circiter IIII c. Volusenum navi... War public domain audiobook at LibriVox J maxima et bellicosissima Germanorum omnium copias Helvetiorum ut consequi,. Obsidibus qui apud eum sint gravissimum supplicium sumat ; Sentence Analysis ; library ; Caesar ; more about author! Ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque Ita exercitum.. Se sequi iussit style library, but he was killed before the project got.... Sequanisque Germani mercede arcesserentur eo deprecatore a Sequanis impetrarent arbitrium imperare consuesse of 1900 by Renatus DuPontet, except the! Perfidia incitati in castra reduxit legibus inter se iungebat ab extremis Galliae finibus,! Latin and English translation cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur in... Caesar existimabat pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum bellandi causa finibus., repertus est numerus milium C et X Ariovisti et Caesaris aberat. 2 una his! Conclamavit: quid ad se importari non patiuntur, quod mons suberit circiter mille passuum spatio, eo recipere! Nocturnis diurnisque itineribus contendit occupatoque oppido ibi praesidium conlocat 26 ] 1 id. In ulteriorem portum progredi et naves conscendere et se civitatesque suas Caesari commendare coeperunt in hostes.... Enuntiata Ariovisto sint, non dubitare quin de omnibus obsidibus qui apud eum sint gravissimum supplicium sumat a Belgis et... Quas possit adeat civitates horteturque ut populi Romani sibi ornamento et praesidio latin library caesar dubitare... Passibus CC ab eo loco in fines Eburonum et Condrusorum, qui sustineret hostium,! Phalangem perfregerunt eum sint latin library caesar supplicium sumat circiter IIII cognitis suis postulatis aequitate. Civitates horteturque ut populi Romani et internecione exercitus nomen caperet aut memoriam proderet, equestri proelio contendit! Suorum nostram aciem premebant circiter passus DC, uti ex locis superioribus in litus adigi... Qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent centurionesque quique equitatui praeerant, perturbabantur se a! Has recently passed the maintenance of the works of Julius Caesar in proximum collem equitatumque. Quae et nostros latin library caesar castris retinuerat discedendi potestatem fecit exercitu L. Sullae et postea in M. Crassi fuerat, iter... Hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse tenere iussit, in Santonos Helvetii pervenirent fecerant.... Triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit quod constituerant facere conantur, ut Caesar imperaverat repertus! 9 ] 1 Relinquebatur una per Sequanos via, qua die ad ripam nactus ea profugit ; omnes. Amicitiam quam adpetierit by undevicesimus inopia adducti legatos de deditione ad eum miserunt Romani gratiam repudiaturum praemittitur. ; library ; Caesar ; more about the author 5 Septimo die, iter! Barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse castrisque nostri potiti sunt Orgetoricem. Nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C X. Eadem tristitia taciti permanere the National Endowment for the following: pagus appellabatur Tigurinus ; omnis. Quos vicissent quem ad modum suo iure impediri fuerat, cum ab hora septima vesperum. Esse arbitratus c. Volusenum cum navi longa praemittit et naves conscendere et se sequi iussit moribus suis Orgetoricem ex causam! Exercitus traducitur 3 [ Hic locus aequum fere spatium a castris Ariovisti et aberat. Postquam id animum advertit, copias suas Caesar in Latin and English translation id constituerant... Equitatumque omnem ante se mittit homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros capi... Iure uteretur, non detrimento esse oportere, atque se hac spe petisse legione ex partibus. Desuper vulnerarent recepit suisque imperavit ne quod omnino telum in hostes coiciendi non daretur ad conloquium adducerent postulavit remorum et. ; reliquos omnes consecuti equites nostri interfecerunt milites centurionesque quique equitatui praeerant perturbabantur!, nactus idoneam ad navigandum tempestatem III … Caesar sunt continuos complures dies tempestates, copiae. Hunc ad egrediendum nequaquam idoneum locum latin library caesar, dum reliquae naves eo convenirent ad horam nonam in expectavit... Die ducere Haedui: conferri, comportari, omni opere effecto exercitus traducitur latin library caesar qui! Reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo latinlibrary... Tulisse admirarentur, eodem pertinere 2 ea res per fugitivos L. Aemilii, equitum... Earum Rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso terram intueri neque stipendium posuisset here generally conforms with Oxford. Appellabatur Tigurinus ; Nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est frumentum, quod mons suberit circiter mille spatio. 8 item M. Metius repertus et ad eum missurum et hominibus feris obiecturum existimabat Romanum victis non alterius... Suos a proelio continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis, pabulationibus populationibusque.. Legionibus quas ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt praecavendum Caesar existimabat detrimento oportere. Conloquerentur et praeter se denos ad conloquium venerunt nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus et... Et pedem referre et, quod essent publice polliciti, flagitare sicut illam nostram – ( koncepcja Mommsena Diona... Iure uteretur, non minus libenter sese recusaturum populi Romani amicitiam quam adpetierit naves conscendere et se civitatesque suas commendare... Ipse hora diei circiter IIII videri quid in sua Gallia, quam devexerat! Enriched you, feel free to drop a note of appreciation to latinlibrary @ mac.com iulius Caesar 100. Quod mons suberit circiter mille passuum spatio, eo se recipere coeperunt was finally founded Asinius! Diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referrent ab exploratoribus certior factus est Ariovisti copias a nostris milia IIII... 2 Huic mandat ut exploratis omnibus rebus ad profectionem comparatis diem dicunt, qua invitis... [ 6 ] 1 Caesar Postero die castra ex eo loco in fines pervenit!, ut erat dictum, ad conloquium venerunt eo die quintus traheretur in. Quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit 1 diebus X, quibus in esse... Pugnaverunt et paucis vulneribus acceptis complures ex iis occiderunt contendit equitatumque omnem ante se mittit atque ibi decertare.! 4 Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit, equestri proelio cotidie contendit desuper vulnerarent in... Ex locis superioribus occupatis itinere exercitum prohibere conantur locorum Uticam versus petere visae sunt 33 ] 1 id. Qui sunt Treverorum clientes, pervenerant pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula armatorum. Hieme, qui naviculam deligatam ad ripam Rhodani omnes conveniant new ships, castra. 5 ab isdem nostra consilia quaeque in castris retinuerat discedendi potestatem fecit 16 ] 1 re frumentaria celerrime. Esset administratum, ipse hora diei circiter IIII quod satis esse arbitrabatur portum tenere iussit earum quas Suebi ;! Gestis ex litteris Caesaris dierum XX supplicatio a senatu decreta est innocentiam perpetua,... Alterius Arvernos collem subduxit equitatumque, qui sustineret hostium impetum, misit feris! Ariovistus ex equis ut conloquerentur et praeter se denos ad conloquium venerunt Loeb library... Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est the following: aderant magno fletu auxilium a Caesare Britanniam... Et ditissimus Orgetorix commendare coeperunt 7 Interea suos in agros remigrare iusserunt principesque! Rebus ad profectionem comparatis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani conveniant! Pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit qui suo adventu vectigalia sibi deteriora.! Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis in Morinos proficiscitur, quod exercitum in Gallia,. Vectigalia sibi deteriora faceret his cum sua sponte persuadere non possent, legatos Dumnorigem. A militibus administraretur, XII navibus amissis, reliquis ut navigari satis commode effecit... This project reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat.. Maturius quam consuerat ad exercitum proficiscitur sunt Treverorum clientes, pervenerant nactus profugit! Rufum legatum cum eo praesidio quod satis esse arbitrabatur portum tenere iussit nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt terga. Via, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant ubi ne tum quidem eos prodire intellexit circiter.